Juurikaiku / Root Echo / Ruohtasgádja

juurikaiku yleiso
juurikaiku blur kuva


  Sound installation on
  home, roots and Sami culture
  in collaboration with narrators
  Töölö Bay Park, Helsinki
  2015
  -
  Vapaan taiteen tila, Helsinki
  2016
  ArtArctica festival

  video:
  https://vimeo.com/144472237

Seven voices are echoes in a series of sculptures
stretching around the southern end of Töölö Bay. Each voice
tells a story about roots, home, Helsinki and Sámi identity.
The work also explores roots through materials, playing
with the idea of tree roots. Recorded voices are echoed through
carved birch sculptures. They speak and sing in Finnish, Inari Sámi
and English on thoughts by residents of Finland’s largest Sámi 
village, Helsinki.

The work leads listeners to places selected by the narrators
including a top of a cliff, by the water and a sheltered nest
location. Rhythm of the experience is created by walking between
different parts of the piece and stopping to listen. Sounds of the
surroundings - traffic noise, bird song and swish of leaves - are
heard in the background of the voices, combining northern roots with
everyday life in the capital.
The project is curated by artist and urbanist Tuuli Malla who is
interested in the relationship between place and identity. Since last
autumn Malla has been involved with urban Sámi events and
collaborated with narrators of the piece. The materials, themes and 
content of the sound installation have slowly been created based on
conversation and encounters. Narrators perform in the piece as
anonymous voices, allowing the listener to focus on what is central:
to stop and listen to the meaning of roots, places and identity.
Wood sculpted by UUP.
The work has been supported by Taiteen edistämiskeskus Uusimaa
(Uusimaa Regional Arts Fund).

////////////////

Taiteiden yönä 20.8. Töölönlahdella Helsingissä klo 17-22
ja 21-26.8. klo 12-18
Tulossa: Helmikuussa 2016 Vapaan taiteen tilassa Helsingissä osana
artArctica festivaalia
Tuuli Mallan ja kertojien installaatiossa seitsemän kertojaääntä
kaikuu puuveistoksissa, jotka levittäytyvät Töölönlahden etelä-
päätyyn. Kukin ääni kertoo kokemuksista juurista, kodista,
Helsingistä ja saamelaisuudesta. Teos tutkailee juuria myösmateriaalien avulla, leikitellen ajatuksilla puun juurista.
Nauhoitetut äänet kaikuvat veistetyistä koivunrungoista. Ne puhuvat
ja laulavat suomeksi, inarinsaameksi ja englanniksi Suomen suurimman
saamelaiskylän, Helsingin, asukkaiden ajatuksista.

Teos johdattaa kuulijan kertojien valitsemiin paikkoihin muun muassa
kallion laelle, veden äärelle ja suojaiseen pesäpaikkaan. Kokemusta
rytmittää teoksen eri osien välillä kävely sekä kuuntelemaan pysähty-
minen. Ympäristön äänet: liikenteen kohina, lintujen laulu ja lehtien
havina kuuluvat kertomusten taustalla, yhdistäen pohjoiset juuret
kaupunkiasumisen arkeen.
Projektin kuraattorina toimii paikkojen ja identiteetin suhteesta
kiinnostunut kaupunkitutkija ja taiteilija Tuuli Malla. 2014 syksystä
alkaen Malla on ollut mukana kaupunkisaamelaisten tapahtumissa ja
tehnyt yhteistyötä teokseen osallistuvien kertojien kanssa. Teoksen
materiaalit, teemat ja sisältö ovat syntyneet vähitellen keskustelu-
jen ja kohtaamisten pohjalta. Kertojat esiintyvät teoksessa
nimettöminä puhujina, jolloin kuulija saa pysähtyä olennaisen
äärelle: kuuntelemaan ja pohtimaan juurien, paikkojen ja
identiteetin merkitystä.
Puutyöstä vastaa UUP.
Työtä on tukenut Taiteen edistämiskeskuksen Uudenmaan rahasto.
////////////
Advertisement